Sirijus-m

Super prodaja:

10% sniženo za prvu kupovinu | iskoristi kod"Batt60".

Kupi sada

U porodičnom vlasništvu i upravljanju od 1993

Brza Isporuka

Besplatna dostava preko 5000 RSD

4.8

google reviews

Fast Delivery

Free Shipping over $99

4.8

google reviews
Pronađi deo
Pozovite našeg stručnjaka:

+381 60 0719 050

POLITIKA PRIVATNOSTI

Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018) i Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation, u daljem tekstu: GDPR) a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom poručivanja i kupovine proizvoda koje Sirius-M (u daljem tekstu: Rukovalac) prodaje na sajtu www.sirijus-m.com (u daljem tekstu: sajt), Sirius-M kao rukovalac podataka.

PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti predstavlja slobodan pristanak lica koje davanjem svojih podataka na sajtu daje saglasnost za prikupljanje i obradu podataka. Ukoliko neko lice registruje drugu osobu i njegove lične podatke, odgovornost je tog lica da osigura da osoba koja je registrovana bude upoznata sa ovom informacijom i da je prihvati.

SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA

Podaci o ličnosti prikupljaju se jer su potrebni u postupku registracije, naručivanja i dostavljanja proizvoda koji su poručeni putem sajta sirijus-m.com. Ne prikupljaju se i ne obrađuju se posebne kategorije podataka. Navedeni podaci biće korišćeni i u postupku podnete reklamacije na kupljene proizvode preko sajta. Ukoliko neko lice registruje drugu osobu i njegove lične podatke, odgovornost je tog lica da osigura da osoba koja je registrovana bude upoznata sa ovom informacijom i da je prihvati.

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

 • Ime i prezime
 • E-mail adresa
 • Adresa za isporuku
 • Broj telefona

SVRHA I NAČIN PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

 • Izvršavanje prava i obaveza koje proizilaze iz poslovnog odnosa između Vas i Rukovaoca radi ispunjavanja njegovih ugovorenih obaveza a koje se posebno odnose na isporuku poručenih proizvoda preko sajta;
 • Ispunjavanje obaveza propisanih propisima Republike Srbije i GDPR-a koje se odnose na čuvanje dokumentacije kojom se dokazuje postojanje ugovornog odnosa;
 • Ispunjavanje obaveza propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-om vezano za obradu podataka o ličnosti.

LICA KOJA KORISTE PODATKE

Lične podatke u evidenciji registrovanih lica na sajtu koriste zaposleni koji su od strane Rukovaoca ovlašćeni da primaju i pripremaju za slanje porudžbinu, zaposlena lica ovlašćena za reklamaciju, kao i lica koja su ovlašćena da o uloženim reklamacijama odlučuju. Navedena lica biće upoznata sa Vašim podacima samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova. Rukovalac će omogućiti nadležnim organima, drugim licima i službama pristup podacima iz evidencije registrovanih lica na sajtu koji u skladu sa važećim propisima Republike Srbije imaju pravo na pristup tim podacima. Isto tako, ove podatke Rukovalac može dostaviti na zahtev upućen službenim putem od strane suda ili drugog tela nadležnog za rešavanje sporova u vezi povrede podataka o ličnosti ili u vezi reklamacije.

OPOZIV PRISTANKA ZA OBRADU PODATAKA

Svaki pristanak za obradu Vaših ličnih podataka koji ste dali Rukovaocu možete opozvati u bilo kom trenutku. Od tog trenutka Rukovalac neće vršiti obradu Vaših ličnih podataka koja se zasnivala na pristanku, ali to neće uticati na zakonitost obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja. Ukoliko se podaci opozovu prilikom postupka rešavanja po podnetoj reklamaciji, u tom slučaju se postupak obustavlja i smatra se kao da reklamacija nije ni podneta.

PRAVA LICA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA

Lice čije podatke Rukovalac obrađuje ima pravo da zahteva od Rukovaoca:

 • Da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih podataka;
 • Pravo na obaveštenje, uvid i/ili kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i prava na osnovu izvršenog uvida u podatke (ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade).

PRAVO NA BRISANJE PODATAKA LICE IMA U SLUČAJU

 • Da svrha obrade nije jasno određena;
 • Da je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
 • Da je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 • Da je način obrade nedozvoljen;
 • Da podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
 • Da je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
 • Da se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama.

NEDOZVOLJENA OBRADA PODATAKA

Rukovalac neće vršiti obradu podataka ukoliko:

 • Fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
 • U svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;
 • Svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 • Lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
 • Način obrade je nedozvoljen;
 • Podatak koji se obrađuje je nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
 • Broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni su svrsi obrade;
 • Podatak je neistinit i nepotpun, odnosno nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je.

VREME ČUVANJA PODATAKA

Rukovalac Vaše lične podatke čuva do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to postoji legitiman interes, a najduže do 10 godina, odnosno važeće saglasnosti ili pristanka. Rukovalac neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

BEZBEDNOST PODATAKA

Rukovalac će na odgovarajući način zaštiti podatke o ličnosti od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka. Podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i Rukovalac će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitio u skladu sa propisima.

Budimo u Kontaktu.

Stojimo Vam na raspolafanju 6 dana u nedelji

Radoja Krstića 4, 37240 Trstenik, Srbija
+381 37 719 050
+381 60 0719 050
sirijusm@gmail.com
info@sirijus-m.com

Stojimo na usluzi

Molimo koristite naš uslužni centar
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Slika
 • Šifra
 • Rejting
 • Cena
 • Stanje
 • Dostupnost
 • Dodaj u korpu
 • Opis
 • Sadržaj
 • Weight
 • Dimenzije
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Uporedi
Korpa za kupovinu zatvori